Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ερασμία-Ειρήνη Κιαπέκου

Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μετεκπαιδευθείσα στο Harvard Medical School, ΗΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2007 - 2008: Μετεκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard, Boston, MA, USA - Τμήμα Ουρολογίας, Εργαστήριο Αναπαραγωγικής Βιολογίας

2002 - 2007: Διδακτορική διατριβή στην Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία - Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής - Διδακτορική διατριβή: Μελέτη της in vitro ωρίμασης ωαρίων και της αρχικής ανάπτυξης εμβρύων επίμυων, υπό την επίδραση αυξητικών παραγόντων και ορμονών στα καλλιεργητικά μέσα

2002 - 2006: Ειδίκευση στην Ενδοκρινολογία - Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

1999 - 2002: Ειδίκευση στην Παθολογία - Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα

1997 - 1999: Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου - Κέντρο Υγείας Κ.Νευροκοπίου για το Περιφερικό Ιατρείο Ποταμών - Κέντρο Υγείας Ροδολίβους για το Περιφερικό Ιατρείο Κρηνίδας

1997: Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

1990 - 1997: Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

– Μέλος της European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

– Μέλος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

– Μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΕΙΟ βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας - 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη, 31 Μαΐου – 01 Ιουνίου, 2003 - “Η δράση των GH, IGF-1 και PRL στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων.” - Κιαπέκου Ε και συν.

2. Βραβείο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, Εις μνήμην Σ. Πιτούλη 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου, 2005 - “Έκφραση του υποδοχέα της προλακτίνης σε ωάρια και σε έμβρυα επίμυων πριν την εμφύτευση.” - Κιαπέκου Ε και συν.

3. Βραβείο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, Εις μνήμην Σ. Πιτούλη 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 29-31 Μαρτίου, 2006 - “Ο ρόλος της προλακτίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επιμύων.” - Κιαπέκου Ε και συν.

4. Βραβείο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, Εις μνήμην Σ. Πιτούλη 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ηράκλειο Κρήτης, 28-31 Μαρτίου, 2007 - “Ο ρόλος του υποδοχέα της ωκυτοκίνης στη μήτρα του ποντικού κατά τη διαδικασία της εμφύτευσης του προ-εμβρύου σε σχέση με την παρουσία της ωκυτοκίνης.” - Μπερέτσος Π, Λουτράδης Δ, Κιαπέκου Ε και συν.

5. Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας - 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, Θεσσαλονίκη 1-3 Ιουνίου, 2007 - “Η έκφραση του γονιδίου DAZL σε κύτταρα του αμνιακού υγρού: μια νέα προσέγγιση στην έρευνα των γεννητικών κυττάρων.” - Στεφανίδης Κ, Αναστασιάδου Β, Κιαπέκου Ε και συν.

6. Βραβείο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας - 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού & 1st Mediterranean Endocrine Day, Αθήνα, 14-17 Απριλίου, 2010 - “Η δράση της CRH στην in vitro ανάπτυξη ωοθυλακίων και στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων.“ - Κιαπέκου Ε και συν.

Επίβλεψη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Λεοντίου Χρυσάνθια - “Η επίδραση των GH, IGF-I και PRL στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων.” - (Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής και Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

2. Νικολοπούλου Ευανθία - “Ο ρόλος της προλακτίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων.” - (Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής και Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

3. Καραμήτρος Τιμοκράτης - “Έκφραση του mRNA του υποδοχέα της προλακτίνης σε ωάρια και έμβρυα πριν την εμφύτευση επίμυων και ανθρώπων.” - (Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής και Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

4. Μαυρέλη Θεοδώρα - “Έκφραση του mRNA του υποδοχέα 1 της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης σε ωοθυλάκια και ωάρια επίμυων που ωρίμασαν in vitro και σε έμβρυα πριν την εμφύτευση.” - (Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής και Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

5. Βουκελάτου Διονυσία - “Ο ρόλος της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων.” - (Τμήματα Ιατρικής-Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης “Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.”)

6. Κεφάλα Στέλλα - “Η επίδραση των LH/hCG στην in vitro ωρίμαση ωαρίων σταδίου GV επίμυων. Μελέτη της έκφρασης του mRNA του υποδοχέα LH/ hCG σε ωάρια που ωρίμασαν in vitro και σε έμβρυα πριν την εμφύτευση επίμυων.” - (Τμήματα Ιατρικής-Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης “Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική.”)

7. Θεοφανάκης Χαράλαμπος - “Ο ρόλος της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης στην στεροειδογένεση ωοθυλακίων επίμυων κατά την in vitro ωρίμαση αυτών και στην πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη.” - (Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής)

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια-Διαλέξεις

1. 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014 - "Διατήρηση Γονιμότητας μετά Χημειοθεραπεία" - Κιαπέκου Ε. Συνεδριακό Κέντρο ΑΚS, Πόρτο Χέλι, Μάιος 2014

2. 10η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας, Εμμηνόπαυση, Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2013 - "Κλιμακτήριος",Κιαπέκου Ε. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, Νοέμβριος 2013

3. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη 17-20 Μαϊου 2012 - "Σεξουαλική Ζωή στην Κλιμακτήριο και την Εμμηνόπαυση" - Κιαπέκου Ε, Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012

4. 7η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας, Η Υπογονιμότητα στο Ζευγάρι, Αθήνα 9 Μαρτίου 2012 - "Ωοθηλακιορρηξία" - Κιαπέκου Ε. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, Μάρτιος 2012

5. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης από την Κύηση έως την παιδική ηλικία, Αθήνα 14 Μαρτίου 2009 - “Αντιμετώπιση της μητέρας με σακχαρώδη διαβήτη της κύησης μετά τον τοκετό. Συμβουλευτική” - Κιαπέκου Ε. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, Μάρτιος 2009

6. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 - “ Διαταραχές Ωοθυλακιορρηξίας” - Κιαπέκου Ε. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, Οκτώβριος 2009

7. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή, Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2009 - “Καλλιέργειες-Κρυοκατάψηξη Ωαρίων” - Κιαπέκου Ε. Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, Νοέμβριος 2009

8. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, Θεσσαλονίνη, 01-03 Ιουνίου 2007 - “Έχει θέση η in vitro ωρίμαση ωαρίων στην κλινική πράξη της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής;” - Κιαπέκου Ε. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007

9. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ενδοκρινολογικά αίτια υπογονιμότητας” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Μάιος 2007

10. Νεότερα δεδομένα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Αναγεννητικής Ιατρικής, Αθήνα 30-31 Μαρτίου 2007 - “In vitro ανάπτυξη και ωρίμαση αρχέγονων ωοθυλακίων” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Μάρτιος 2007

11. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ενδοκρινολογικά προβλήματα στην κύηση” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Ιανουάριος 2007

12. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ιατρικής-Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ο ρόλος της in vitro ωρίμασης ωαρίων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2006

13. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών στην Ενδοκρινολογία - “Υπογοναδοτροφικός Υπογοναδισμός” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Απρίλιος 2006

14. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Ιατρικής-Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Η επίδραση ορμονών σε μακράς διάρκειας καλλιέργειες ωοθυλακίων” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005

15. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας: Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών - “Σύνδρομο Cushing” - Κιαπέκου Ε. Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

16. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Η in vitro ωρίμαση ωαρίων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

17. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ο ρόλος της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων” - Κιαπέκου Ε. Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

18. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών στην Ενδοκρινολογία - “Διαταραχές Ωοθυλακιορρηξίας” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

19. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φοιτητών Ιατρικής. Κατ΄επιλογήν μάθημα: “Γυναικολογική Ενδοκρινολογία”, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “In vitro ωρίμαση ωαρίων” - Κιαπέκου Ε. Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2005

20. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών στην Ενδοκρινολογία - “Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Οκτώβριος 2005

21. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων στην in vitro ωρίμαση ωαρίων” - Κιαπέκου Ε. Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Μάιος 2005

22. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών στην Ενδοκρινολογία - “Ωρίμαση Ωοθυλακίου” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Απρίλιος 2005

23. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων ιατρών στην Ενδοκρινολογία - “Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Νοέμβριος 2004

24. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Ο ρόλος της προλακτίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων και στην πρώιμη ανάπτυξη εμβρύων στον επίμυ” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Ιανουάριος 2004

21. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - “Η δράση των GH, IGF-1 και PRL στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων” - Κιαπέκου Ε. ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα, Μάρτιος 2003

Συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

1. Kiapekou E, Loutradis D, Mastorakos G, Zapanti E, Beretsos P, Karamitros T, Drakakis P, Antsaklis A. - Prolactin enhances in vitro maturation, fertilization and embryonic development of mouse oocytes. - 88th Annual Meeting of the Endocrine Society, Boston, 23-27 June 2006

2. Kiapekou E, Loutradis D, Mastorakos G, Zapanti E, Drakakis P, Antsaklis A. - Expression of corticotropin releasing hormone receptor 1 mRNA in mouse follicles and oocytes matured in vitro and in preimplantation mouse embryos. - 22nd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Prague 18-21 June 2006

3. Κιαπέκου Ε, Λουτράδης Δ, Στεφανίδης K, Μαστοράκος Γ, Ζαπάντη Ε, Μπερέτσος Π, Καραμήτρος Τ, Αναστασιάδου Β, Μπλέτσα Ρ, Δρακάκης Π, Αντσακλής A. - Η δράση της προλακτίνης κατά τη διάρκεια καλλιέργειας πρωτογενών ωοθυλακίων στην in vitro ωρίμαση ωαρίων, στη γονιμοποίηση και στην εμβρυική ανάπτυξη στον επίμυ. - 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πάτρα, 25-28 Μαΐου 2006

4. Κιαπέκου Ε, Λουτράδης Δ, Μαστοράκος Γ, Ζαπάντη Ε, Μπερέτσος Π, Μπλέτσα Ρ, Δρακάκης Π, Αντσακλής A. - Ο ρόλος της προλακτίνης στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων. - 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 29-31 Mαρτίου 2006

5. Kiapekou E, Drakakis P, Zapanti E, Stefanidis K, Patsoula E, Karamitros T, Mastorakos G, Loutradis D. - Prolactin receptor mRNA expression in mouse in vitro matured follicles and oocytes. - 21st Annual Meeting of the European Society Of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Copenhagen, 18-21 June 2005

6. Ζαπάντη Ε, Κιαπέκου Ε, Tουρλή Π, Σαλτίκη K, Θαλασσινού Λ, Αναστασίου E, Αλεβιζάκη M. - Σχέση επιπέδων προλακτίνης με την παχυσαρκία σε γυναίκες με δασυτριχισμό. - 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα, 31 Mαρτίου-2 Aπριλίου 2005

7. Σαλτίκη K, Κιαπέκου Ε, Tουρλή Π, Ζαπάντη Ε, Αλεβιζάκη M, Αναστασίου E - Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης σε φυσιολογικές έγκυες προσφέρει νέα δεδομένα για την καλύτερη παρακολούθηση γυναικών με Σακχαρώδη Διαβήτη. - 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα, 31 Mαρτίου-2 Aπριλίου 2005

8. Κιαπέκου Ε, Λουτράδης Δ, Πατσουλά Ε, Μακρυγιαννάκης A, Ζαπάντη Ε, Koυσσίδης Γ, Μηνάς B, Μπλέτσα Ρ, Αντσακλής A, Μιχαλάς Σ. - Έκφραση του υποδοχέα της προλακτίνης σε ωάρια και έμβρυα επίμυων πριν την εμφύτευση. - 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα, 31 Mαρτίου-2 Aπριλίου 2005

9. Μπερέτσος Π, Koυσσουλάκος Σ, Κιαπέκου Ε, Λουτράδης Δ. - Έκφραση και εντοπισμός του υποδοχέα της ωκυτοκίνης στο ενδομήτριο του επίμυος. - 26ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Βόλος, 27-30 Mαΐου 2004

10. Αλεβιζάκη M, Φιλλίπου Γ, Ζαπάντη Ε, Κιαπέκου Ε, Αλεβιζάκη KK, Αναστασίου E, Mαυρικάκης M. - PPARγ αγωνιστές: μία νέα θεραπεία στο εμμένον σύνδρομο Cushing. - 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 18-20 Mαρτίου 2004

11. Κιαπέκου Ε, Μπερέτσος Π, Μπλέτσα Ρ, Στεφανίδης K, Δρακάκης Π, Kαλλιανίδης K, Λουτράδης Δ, Μιχαλάς Σ. - Η επίδραση των GH, IGF-1 και PRL στην in vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων. - 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη, 29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2003

12. Zapanti E, Peridis E, Kiapekou E, Phillipou G, Alevizaki M, Anastasiou E, Stavrianos H, Piperigos G, Souvatzoglou A. - Demographic estimates and outcome of sixty-five patients with agromegaly. - 12th Balkan Congress of Endocrinology and 30th Panhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism, Thessaloniki, 21-25 May 2003

13. Κιαπέκου Ε, Μπλέτσα Ρ, Στεφανίδης K, Δρακάκης Π, Kαλλιανίδης K, Μπερέτσος Π, Λουτράδης Δ, Μιχαλάς Σ. - In vitro ωρίμαση αρχέγονων ωοθυλακίων υπό την επίδραση αυξητικών παραγόντων. - 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας, Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου 2002

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (Proceedings)

1. Λουτράδης Δ, Κιαπέκου Ε. - Η in vitro ωρίμαση ωαρίων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. - 16ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 28-29 Ιανουαρίου, 2006

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (Peer Review)

1. Kiapekou E, Loutradis D, Patsoula E, Koussidis G, Bletsa R, Antsaklis A, Michalas S, Makrigiannakis A. - Prolactin receptor mRNA expression in oocytes and preimplantation embryos. - Reproductive BioMedicine Online 10, 339-346, 2005

2. Kiapekou E, Loutradis D, Drakakis D, Zapanti E, Mastorakos G, Antsaklis A. - Effects of GH and IGF-I on the in vitro maturation of mouse oocytes. - Hormones 4, 155-160, 2005

3. Zapanti E, Kiapekou E, Loutradis D. - Treatment options of polycystic ovary syndrome in adolescence. - Pediatric Endocrinology Reviews 3, 208-213, 2005

4. Loutradis D, Stefanidis K, Kiapekou E, Zapanti E, Panitsa-Faflia C, Antsaklis A. - Estradiol and progesterone supplementation during luteal phase improved the receptivity of the endometrium in a patient with a history of diethylstilboestrol exposure in utero. - Hormones 5, 147-150, 2006

5. Loutradis D, Kiapekou E, Zapanti E, Antsaklis A. - Oocyte maturation in assisted reproductive techniques. - Annals of New York Academy 1092, 235-246, 2006

6. Terzides K, Tourli P, Kiapekou E, Alevizaki M. - Thyroid tuberculosis. - Hormones 6, 75-79, 2006

7. Beretsos P, Loutradis D, Koussoulakos S,. Margaritis L H, Kiapekou E, Mastorakos G, Papaspirou I, Makris N, Makrigiannakis A, Antsaklis A - Oxytocin Receptor is Differentially Expressed in Mouse Endometrium and Embryo during Blastocyst Implantation. - Annals of New York Academy 1092, 466-479, 2006

8. Kiapekou E, Zapanti E, Mastorakos G, Beretsos P, Bletsa R, Drakakis P, Loutradis D, Antsaklis A - Effect of prolactin in the absence of hCG on maturation, fertilization and embryonic development of in vitro matured mouse oocytes - Annals of New York Academy 1092, 450-459, 2006

9. Drakakis P, Loutradis D, Vomvolaki E, Stefanidis K, Kiapekou E, Anagnostou E, Anastasiadou K, Milingos S, Antsaklis A. - Luteal estrogen supplementation in stimulated cycles may improve the pregnancy rate in patients undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection-embryo transfer. - Gynecol Endocrinol. 2007 Nov;23(11):645-52.

10. Stefanidis K, Loutradis D, Koumbi L, Anastasiadou V, Dinopoulou V, Kiapekou E, Lavdas AA, Mesogitis S, Antsaklis A. - Deleted in Azoospermia-Like (DAZL) gene-expressing cells in human amniotic fluid: a new source for germ cells research? - Fertil Steril. 2008 Sep;90(3):798-804. Epub 2007 Nov 26.

11. Stefanidis K, Loutradis D, Anastasiadou V, Bletsa R, Kiapekou E, Drakakis P, Beretsos P, Elenis E, Mesogitis S, Antsaklis A. - Oxytocin receptor- and Oct-4-expressing cells in human amniotic fluid. - Gynecol Endocrinol. 2008 May;24(5):280-4.

12. Stefanidis K, Loutradis D, Vassiliou LV, Anastasiadou V, Kiapekou E, Nikas V, Patris G, Vlachos G, Rodolakis A, Antsaklis A. - Nevirapine induces growth arrest and premature senescence in human cervical carcinoma cells. - Gynecol Oncol. 2008 Nov;111(2):344-9. Epub 2008 Sep 26.

13. Kiapekou E, Loutradis D, Mastorakos G, Bletsa R, Beretsos P, Zapanti E, Drakakis P, Antsaklis A, Kiessling AA. - Effect of PRL on in vitro Follicle Growth, in vitro Oocyte Maturation, Fertilization and Early Embryonic Development in Mice - Cloning and Stem Cells 2009 Jun;11(2):293-300.

14. Stefanidis K, Loutradis D, Anastasiadou V, Beretsos P, Bletsa R, Dinopoulou V, Lekka K, Elenis E, Kiapekou E, Koussoulakos S, Fotinos A, Antsaklis A. - Embryoid bodies from mouse stem cells express oxytocin receptor, Oct-4 and DAZL. - Biosystems. 2009 Nov;98(2):122-6.

15. Drakakis P, Loutradis D, Beloukas A, Sypsa V, Anastasiadou V, Kalofolias G, Arabatzi H, Kiapekou E, Stefanidis K, Paraskevis D, Makrigiannakis A, Hatzakis A, Antsaklis A. - Early hCG addition to rFSH for ovarian stimulation in IVF provides better results and the cDNA copies of the hCG receptor may be an indicator of successful stimulation. Reprod Biol Endocrinol. 2009 Oct 13;7:110.

16. Kiapekou E, Zapanti E, Mastorakos G, Loutradis D. - Update on the role of ovarian CRH. - Ann N Y Acad Sci. 2010 Sep;1205:225-9.

17. Kiapekou E, Zapanti E, Voukelatou D, Mavreli T, Stefanidis K, Drakakis P, Mastorakos G, Loutradis D. - Corticotropin-releasing hormone inhibits in vitro oocyte maturation in mice. - Fertil Steril. 2011 Mar 15;95(4):1497-9.e1. Epub 2011 Jan 14.

Ερευνητική Εμπειρία

– In vitro ανάπτυξη εμβρύων.

– In vitro ωρίμαση ωαρίων επίμυων και ανθρώπων.

– Τεχνικές μοριακής βιολογίας, απομόνωση DNA και RNA, σχεδιασμός και εφαρμογή RT-PCR, και Real Time PCR.

– Μελέτη ορμονικών υποδοχέων σε ωάρια και σε έμβρυα in vitro.

– Κυτταρική Ανάλυση (κυτταρομετρία ροής, τεχνική lab-on-a-chip)

– Απομόνωση και καλλιέργεια εμβρυϊκών κυττάρων (stem cells)

– Τεχνολογία Μικροσυστοιχιών (Microarrays Technology)

Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Word-processing Suites: Microsoft Office (Power Point, Excel, Word)

– Statistical Packages: SPSS

Γλώσσες

– Αγγλικά